Administratief personeel vraagt niet om salarisverhoging

67% van de administratieve professionals verwacht een salarisverhoging in 2011. Dit is beduidend meer dan vorig jaar toen slechts 37% van hen een verhoging verwachtte. 86% is ook van mening dat ze een hoger salaris verdienen, maar toch zal 66% er niet om vragen. De meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek, zo´n 59%, is [...]

Verhoging wettelijk minimumloon met 0,6% per 1 juli 2010

Per 1 juli 2010 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,6%. Die aanpassing is 27 mei 2010 gepubliceerd in de staatscourant door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ieder half jaar wordt bekeken of het wettelijk minimumloon moet worden aangepast. Uitgangspunt voor die salarisverhoging is de CPB-raming voor de contractloonstijging. Een werkgever mag vanaf 1 [...]

Een hoger salaris voor hetzelfde werk mag best

Vaak wordt gedacht dat je voor hetzelfde werk een gelijk salaris moet krijgen. Dat dat helemaal niet hoeft werd onlangs bevestigd in een uitspraak van de rechter (LJN: BL3536,Sector kanton Rechtbank Haarlem , 423387 / CV EXPL 09-4748)

Kort gezegd komt de uitspraak van de kantonrechter erop neer dat een instructeur van een vliegschool jaren lang [...]