Stijging minimumloon 1 januari 2013 in jaren niet zo hoog

Per 1 januari 2013 worden de wettelijk minimumlonen met 0,91% verhoogd. Dat lijkt een geringe stijging. Toch is het al ruim 3 jaar geleden dat het wettelijk minimumloon meer steeg dan per 1 januari aanstaande. Per 1 januari 2013 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 23 jaar of ouder € 1469,40 bruto per maand.

Op 1 juli en 1 januari van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging. De afgelopen jaren zorgde dat voor de volgende stijgingen;

01-01-2009 1,81%
01-07-2009 1,26%
01-01-2010 0,64%
01-07-2010 0,60%
01-01-2011 0,59%
01-07-2011 0,76%
01-01-2012 0,79%
01-07-2012 0,66%

In het overzicht wettelijk minimumlonen per 1 januari 2013 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Comments are closed.