Minimumloon per januari 2017 0,94% hoger

Ook per 1 januari 2017 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor iemand van 23 jaar of ouder bedraagt dan € 1.551,60 bruto per maand.

2 keer per jaar op 1 januari en 1 juli wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. De helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging is daarbij het uitgangspunt. Voor het laatst per 1 juli 2016 werd het minimumloon verhoogd (met 0,83%). De verhoging per 1 januari 2017 van het wettelijk minimumloon bedraagt 0,94%.

Het overzicht wettelijk minimumlonen per 1 januari 2017 bevat de bedragen per maand, week en uur voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Comments are closed.