Minimumloon stijgt per 1 januari 2015 0,44%

Per 1 januari 2015 worden de wettelijk minimumlonen met 0,44% verhoogd. Per 1 januari 2015 bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 23 jaar of ouder € 1501,80 bruto per maand.

Op 1 juli en 1 januari van ieder jaar wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of het wettelijk minimumloon aanpassing behoeft. Het uitgangspunt daarbij is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging. Op 1 juli 2014 werd het minimumloon voor het laatst verhoogd (met 0,65%).

In het overzicht wettelijk minimumlonen per 1 januari 2015 zijn de bedragen per maand, week en uur opgenomen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Comments are closed.