Hoger salaris voor mannen

Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen neemt slechts langzaam af. Nog steeds is er een groot verschil in de beloning van mannen en vrouwen zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De afgelopen jaren is het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Het tempo waarin dit gebeurt is echter laag. Bij jongeren is het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen ongeveer 10 procent. Voor de 45-plussers kan het oplopen tot 35 procent.

Vrouw krijgt gemiddeld 81 procent van salaris man

Het loonverschil is uit te drukken als het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen als percentage van het gemiddelde uurloon van mannen (de zogeheten Pay Gender Gap). Zo was in 2008 voor vrouwen van 15 tot 65 jaar het gemiddelde bruto-uurloon 81 procent van dat van mannen. Bij 15- tot 35-jarige vrouwen was het 90 procent, tussen 35 en 45 jaar 80 procent, terwijl vrouwen boven de 45 jaar minder dan 70 procent van het bruto-uurloon van mannen kregen.

Het verschil in salaris daalt maar langzaam. In de periode 2006-2008 is het verschil in bruto-uurloon afgenomen met 0,4 procent op jaarbasis.

Salarisverschillen hangen sterk samen met de bedrijfstak. Bij de financiële instellingen bedroegen de gemiddelde uurloonverschillen tussen mannen en vrouwen in 2008 meer dan 30 procent, terwijl deze in het onderwijs maar net boven de 15 procent uitkwamen.

De grote verschillen tussen de financiële instellingen en het onderwijs hebben te maken met hoeveel variatie er bestaat in functies en beloningen. Bij de financiële instellingen lopen deze veel meer uiteen, waarbij mannen oververtegenwoordigd zijn in de beter betaalde banen. In het onderwijs is de variatie veel kleiner.

Op de vraag waarom het verschil zo groot is wordt door het CBS nauwelijks antwoord gegeven. Het blijft verstandig om de vaardigheden rondom onderhandelen over salaris verder te ontwikkelen. http://www.eenhogersalaris.nl

Comments are closed.