Lager salaris stijgt harder dan top

Uit de beloningsmontor 2010/2011 blijkt dat de lagere salarissen harder stijgen dan de topinkomens. Waar de topinkomens gemiddeld stegen met 0,4% konden diegene met een lagere uitvoerende functie rekenen op een salarisverhoging van 2,4%. De beloningsmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door ADP, adviesbureau Berenschot en uitgeverij Springer naar 80 veelvoorkomende functies. Ongeveer 41.000 salarisgegevens zijn onderzocht.

Wie [...]

Spaarloon wordt toch vrijgegeven

Na aandringen van de Tweede Kamer heeft Minister van Financiën de Jager vrijdag toch besloten om het spaarloon vrij te geven. Vanaf 15 september 2010 is het over de jaren 2006 tot en met 2009 gespaarde bedrag vrij te besteden. Circa 2 miljoen mensen hebben over die jaren ruim 4 miljard euro gespaard aldus het [...]

Stijging salaris ambtenaren gemiddeld het grootst

Weekblad Elsevier en Berenschot hebben in hun jaarlijks onderzoek naar salaris geconstateerd dat de salarisstijging bij ambtenaren het grootst was het afgelopen jaar. Zij kregen er gemiddeld bijna 3 procent bij, terwijl werknemers uit het bedrijfsleven gemiddeld bleven steken op 2,12% extra.

257 functies zijn onderzocht. Op de eerste plek staat de voorzitter raad van bestuur [...]

Verhoging wettelijk minimumloon met 0,6% per 1 juli 2010

Per 1 juli 2010 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,6%. Die aanpassing is 27 mei 2010 gepubliceerd in de staatscourant door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ieder half jaar wordt bekeken of het wettelijk minimumloon moet worden aangepast. Uitgangspunt voor die salarisverhoging is de CPB-raming voor de contractloonstijging. Een werkgever mag vanaf 1 [...]

Salarisstrook onbegrijpelijk voor jongeren

Bijna de helft van de jongeren weet bar weinig van wat er allemaal komt kijken bij werken en het verdienen van een salaris. Jongeren begrijpen vaak niet wat op hun salarisstrookje staat: 44,2% van de jongeren, 53,3% van de 1e jaars MBO’ers zegt hun salarisstrookje niet te begrijpen.  Dit blijkt uit het FNV-onderzoek “Bewustwording onder [...]

Lager salaris vrouw verboden onderscheid

De Commissie Gelijke Behandeling heeft een vrouw in het gelijk gesteld die € 450,- per maand minder verdiende dan haar mannelijke collega. Een vrouw werkt als ambulancechauffeur bij een ambulancedienst. Ze heeft een mannelijke collega die tegelijk met haar is begonnen, maar die ongeveer € 450,- bruto per maand meer verdient dan zij.

De vrouw vindt [...]

Salaris wordt niet besproken in gezin

Ouders en volwassen kinderen zijn vaak niet goed op de hoogte van elkaars financiële situatie. Een derde heeft geen idee of het salaris van de ander hoger of lager is dan de eigen arbeidsvoorwaarden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, naar onderhandse en informele betalingen tussen ouders en kinderen.

Betere communicatie [...]

Hoger salaris niet belangrijk voor oudere werknemer

Oudere werknemers vinden het belangrijker dan jongere werknemers om zinvol en interessant werk te doen waarbij ze hun kennis en vaardigheden benutten. Salaris en promotie vinden ze, vergeleken met hun jongere collega’s, minder belangrijk. Econoom Dorien Kooij promoveert 27 april 2010 aan de VU, bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, op dit onderwerp.

Een werknemer [...]

WGA wordt niet volledig geprivatiseerd

Demissionair minister Donner heeft 13 april 2010 bekend gemaakt dat de WGA (Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voorlopig niet volledig zal worden geprivatiseerd. Een goede zaak! Het blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureaus Ecorys en Astri namelijk weinig positieve effecten te hebben.

Menig werkgever heeft zich in de afgelopen jaren laten verleiden door zijn assurantieadviseur of accountant om uit [...]

Met je salaris in de krant staan

Na 3 jaar stopt NRC Next met de rubriek carriéremeetlat. Een erg informatieve rubriek waarin 2 oud-studiegenoten vertellen waar zij nu werken en wat ze daarmee verdienen. Het viel de journalist vooral op dat vaak met enige schroom werd gesproken over het salaris. Menig geinterviewde haakte af als hij hoorde dat er bij het artikel ook het [...]